miércoles, 19 de diciembre de 2012

martes, 11 de diciembre de 2012

MOZIOA PARLAMENTUAN - MOCIÓN EN EL PARLAMENTO

Abenduaren 10ean Izquierda-Ezkerra, Nabai eta Bildu koalizioek Nafarroako Parlamentuko Erregistroan Iruñeko Iparraldean institutu berri baten eraikuntzaren aldeko mozio bat aurketu dute.


ABRIR DOCUMENTO MOCIÓN 
El 10 de diciembre las coaliciones Izquierda-Ezkerra, Nabai y Bildu han presentado en el registro del Parlamento una moción para la construcción de un nuevo instituto en la zona norte de Pamplona.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Manifestazioa - Manifestación

Joan den azaroaren 24ko Hezkuntzan murrizketen aurkako manifestaziora Biurdana institutuaren masifikazioaren salaketa eta institutu berri baten aldarrikapena eraman genituen.


En la manifestación contra los recortes en Educación del 24 de noviembre estuvo presente nuestra denuncia de masificación de Biurdana y la reivindicación de un nuevo centro.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Diario de Noticiasen GUTUNA - Carta en DIARIO DE NOTICIAS

Azaroaren 24an, larumbata, Biurdanako Guraso Elkartearen Batzarrak bidalitako gutun bat argitaratu dute Diario de Noticiasen
El 24 de noviembre, sábado, han publicado una carta de la Junta de la APYMA del instituto Biurdana en Diario de Noticias.

Carta Diario de Noticias

viernes, 23 de noviembre de 2012

PARLAMENTO Y PRENSA- PARLAMENTUA ETA PRENTSA

Gaur, azaroak 23, Parlamentuko alderdi eta koalizio guztiei Institutu Batzordeak egin dituen MOZIO PROPOSAMEN bat, BIGARREN TXOSTENA eta hauxe aurkezteko gutun bat helarazi dizkie. Bidenabar, honetaz informatzeko PRENTSA OHAR bat eta aipatutako agiriak Nafarroako hedabide guztie ere bidali dizkie.


Hauek dira agiriak:

Laugarren GUTUNA Parlamenturako

Bigarren TXOSTENA

MOZIO proposamena 
Hoy, 23 de noviembre, la Comisión Instituto ha enviado a todos los partidos y coaliciones del Parlamento una PROPUESTA DE MOCIÓN, el SEGUNDO INFORME y una carta para la presentación de estos documentos. De paso, también ha enviado a los medios de comunicación de Navarra una NOTA DE PRENSA informando de esto, a la vez que los documentos.

Estos son los documentos enviados:

Cuarta CARTA al Parlamento

Segundo INFORME

Propuesta de MOCIÓN

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Ikaslegoaren eboluzioaren bigarren txostenaren laburpena - Resumen del segundo informe de evolución del alumnado

Batzordeak, otsailean aurkeztutako, Biurdanara atxikituta dauden ikastetxe desberdinen ikasle kopuruen datuen eboluzioaren txostena eguneratu du. Oraingoan 2012-2013 ikasturteko matrikulazio datuak gehitu dira, baita Irurtzuneko datuak ere. Aldi berean, azken boladan Batzordeak egin dituen aurrerapausuak eta ekintzak ere aipatu dira.

Ikaslegoaren eboluzioaren bigarren txostenaren laburpena 
La comisión ha actualizado el informe de evolución del alumnado en los diferentes colegios adscritos a Biurdana, presentado el pasado mes de febrero, en que se han incluido datos de matriculación del año 2012-2013 y datos de matriculación del colegio de Irurzun y algunas actuaciones que la comisión ha ido haciendo durante este tiempo.


Resumen del segundo informe de evolución del alumnado 

martes, 6 de noviembre de 2012

Diario de Noticiasen BERRIA - Noticia en "Diario de Noticias"

D ereduko ikastetxe publikoek deia egiten diote Hezkuntzari murrizketei buruzko "hausnarketa" egitera.
Centros públicos del modelo D instan a Educación a "reflexionar" sobre los recortes.

 Enlace a la noticia

lunes, 29 de octubre de 2012

INSTITUTU BATZORDEKO BILERA 2012/10/24-REUNIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUTO

Ipar eremuko Institutu Batzordeko kideek urriaren 24an ikasturte honetako (2012/2013) bigarren bilera izan genuen. Aztertu ziren gaiak honako hauek izan ziren:
1. Gure Batzordea eta Antsoaingo Institutu Batzordearen artean Informazioaren trukea izan zen. Informazio trukearen ostean gure arteko koordinazio indartzeari eta prozesu bakoitzaren ibilbidea momentu guztietan ezagutzeari garrantzi eman zitzaien.
2. Gure bilerara Buztitxuriko Guraso Elkarteko ordezkari bat etorri zen eta gure Batzordean Guraso Elkarte hau Batzordera atxikitu nahi duela jakinarazi zigun. Beraz, gaur, Ipar Eremuko Institutu Batzordea Biurdana, Buztintxuri, Irurtzun, Orkoien, Patxi Larrainzar eta Sanduzelaiko Guraso Elkarteek osatzen dute.
3. Irailaren 27an Hezkuntza Sailako Ikuskaritza Serbitzuko Eskolatze Atalarekin bilera bat eskatu genuen instanziaren bitartez. Bilera horretan gure txostenean eta Hezkuntza Departamentutik eman diguten Biurdana Institutuan okupazioaren proieziaren artean dauden zenbaki aldeak argitu nahi dugu. Ofizialki oraindik ez dugu erantzunik jaso, baina gure eskaera ailegatu zaiela eta hartuko gaituztela jakin izan dugu.
4. Irailean egin genuen bileran, batzordekoek urte hasieran egin genuen Txostena birpasatzea erabaki geunuen ditugun datu berriak gehitzeko (gure blogean publikatu ditugun Dokumentu Interesgarrienak, hain zuzen). Oraingoan txoten berri horren behin betiko testua hitzartu dugu, “Batzordearen Bigarren Txostena” izanen dena. Txostena euskerara itzuliko da eta ikastetxeetan zabalduko dugu (familia eta irakasleen artean), gero Hezkuntza Sailara eramango da, gure blog-ean argitaratuko da eta prentsari eta Parlamentuko alderdi politikoei helaraziko zaie.
5. Denbora faltagatik gai ordenaren azken puntua “hurrengo pausoak” ez zen aztertu. Hala ere, idei batzuekin zerrenda bat entregatu zen. Zerrenda haunditzea eta nola kudeatu, (Batzordean sortu ziren azpibatzordeen bitartez) komentatu zen
El día 24 de octubre tuvo lugar la segunda reunión del presente curso (2012/2013) de la Comisión de Instituto de la Zona Norte. En ella se trataron los siguientes puntos.
1. Intercambio de información entre la Comisión de instituto de la Zona Norte y la Comisión Instituto de Antsoain. Tras el intercambio de información se consideró importante reforzar nuestra coordinación y estar al corriente de lo que ocurra en cada uno de los casos.
2. A la reunión también acudió una representante de la Apyma de Buztintxuri para decir que como Apyma habían decidido incorporarse a la Comisión. Por lo tanto, la Comisión Instituto de la Zona Norte en la actualidad está conformada por las Apymas de Biurdana, Buztintxuri, Irurtzun, Orkoien, Patxi Larrainzar y Sanduzelai.
3. El día 27 de septiembre se solicitó a través de instancia una reunión con el Negociado de Escolarización del Servicio de Inspección del Departamento de Educación para aclarar las diferencias en datos de nuestro informe y la proyección de ocupación del Departamento. Todavía no hemos recibido respuesta oficialmente, aunque se ha podido saber que la solicitud ha llegado a su destino y que nos recibirán en breve.
4. En la reunión de septiembre decidimos actualizar los datos del Primer Informe que hicimos a principios de años, incorporando los datos nuevos (documentos de interés publicados recientemente en nuestro blog). En esta última reunión hemos acordado el texto definitivo, de lo que será el “Segundo Informe de la Comisión”. El informe será traducido y se hará público primero en las comunidades educativas (familias, profesorado) de los centros de la Comisión, después se enviará al Departamento de Educación, se publicitará en nuestro blog y se enviará a la prensa y a los partidos políticos del Parlamento.
5. Por falta de tiempo no se pudo abordar el último punto del orden del día, que era el de nuevos pasos a dar. Se entregó una relación de posibles actuaciones y se quedó en ampliarla y ver como se gestionan desde las subcomisiones, que en su día se crearon en la Comisión

lunes, 22 de octubre de 2012

DOCUMENTOS DE INTERES - AGIRI INTERESGARRIAK

  • Anexo I: Datos matriculación 2012-2013
  En este documento se recogen los datos de matrícula del curso 2012-2013 en los diferentes centros de Educación Infantil y Primaria que enviarán alumnado al Instituto Biurdana. En el caso de los centros Sanduzelai, Orkoien, Patxi Larrainzar y Buztintxuri hasta 6º de Primaria, porque van a Biurdana en 1º de ESO, y en el caso del Colegio Público de Irurtzun hasta 2º de ESO, porque van a Biurdana desde 3º de ESO.

  Este documento ha sido elaborado por la Comisión Instituto de la Zona Norte a partir de datos de matrícula de Educación en el curso 2011-2012 y de los datos actuales de matrícula en el colegio de Irurtzun.

  • Anexo II: Espacios Biurdana
  Este documento es una tabla que recoge los espacios (Instituto Biurdana) actuales y su utilización en el curso 2012-2013. Asimismo, en este documento se recogen las deficiencias del centro en la actualidad. En junio de 2012 la Comisión de Educación del Parlamento en pleno aprobó una moción que insta al Gobierno de Navarra a la subsanación de los mismos.

  Este documento ha sido elaborado también por la Comisión Instituto de la Zona Norte, a partir de datos ofrecidos por el Consejo Escolar del Instituto (espacios y ocupación actual) y con los datos que aparecen en el Informe del Claustro de Profesoras/os (deficiencias actuales)

  • Anexo III: Datos de Educación-previsión
  Este documento es el que nos facilitaron en junio desde el Departamento de Educación y hace referencia a la previsión de ocupación del Instituto Biurdana hasta el curso 2019-2020. Al parecer, este documento ha sido elaborado por Inspección de la Comisión de Matriculación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • I. Eranskina: 2012-2013-ko matrikulazio datuak
  Dokumentu honetan 2012-2013 ikasturterako Biurdana Insitutura ikasleak bidaltzen dituzten Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen matrikula kopuruak azaltzen dira. Sanduzelai, Orkoien, Patxi Larraintzar eta Buztintxuriren kasuan, Lehen Hezkuntzako 6. maila arte, Biurdanara DBO-ko 1. kurtsoa egitera doazelako, eta Irurtzuneko kasuan DBO-ko 2. kurtsoa arte, Biurdanara 3. mailan doazelako.

  Dokumentu hau Iruñaldeko Iparraldeko Insitutuko Batzordeak egina da, Heskuntza Sailak 2011-2012 ikasturteko luzatutako datuen arabera eta aurtengo Irurtzuneko ikastetxetik luzatutako datuen arabera.

  • 2. Eranskina: Guneak Biurdanan
  Dokumentu hau taula bat da, non Biurdana Institutuan 2012-2013 ikasturteko guneak azaltzen diren. Aldi berean, zentroak dituen gabeziak azaltzen dira. 2012-ko ekainean Parlamentuko Hezkuntza Batzorde osoak Nafarroako Gobernuari gabezi horiek konpontzera premiatzen dion mozio bat adostu zuen.

  Dokumentu hau Institutuko Batzordeak idatzia da ere bai, hain zuzen Biurdanako Eskola Kontseiluak luzatutako datuekin (Biurdanako guneena) eta Biurdanako Klaustroak egindako txostenaren datuekin (Gaur eguneko gabeziena)

  • 3. Eranskina: Hezkuntza Sailako datuak-aurreikuspena
  Dokumentu hau Heskuntza Sailak ekainan luzatu ziguna da. 2019-2020 bitarteko Biurdana Institutuaren betetzearen aurreikuspenari ereferentzia egiten dio. Dirudienez, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Saileko Matrikulazio Batzordeko ikuskaritza zerbitzuak egina da.

  lunes, 24 de septiembre de 2012

  Reunión de la comisión - Batzordearen bilera

  REUNIÓN DE LA COMISIÓN
  El pasado jueves 20 de septiembre se celebró en el colegio Patxi Larrainzar una reunión de la comisión del instituto con el objetivo de poner en común lo hablado en la reunión del 30 de agosto entre representantes de la comisión y representantes de educación y debatir los siguientes pasos a dar.

  Este es un resumen de los acuerdos:
  • La novedad positiva de esta reunión ha sido la presencia de representates de la Apyma de Irurtzun, que como afectados se unen desde hoy a la comisión. Su presencia ha servido para que entre tod@s pongamos sobre la mesa la situación en la que nos encontramos. 
  • Estamos de acuerdo que utilizando como base el informe que siempre hemos manejado, tenemos que ajustar más los datos a la realidad, ampliárlos y teniendo en cuenta a los alumnos de Irurtzun, Lekumberri y otros lugares, poder dar representación a todas las Apymas afectadas.
  • Pese a no poder asistir a la reunión ningun profesor de Biurdana, el próximo lunes algún miembro del equipo directivo, acudirá a la reunión de la Apyma y habrá ocasión de trasladarle nuestras preocupaciones con las carencias ya denunciadas y no resueltas y con el futuro cercano.
  • Realizaremos una instancia, para que nos reciba la comisión de escolarización, y para que nos expliquen los datos con las previsiones de alumnado que el Departamento de Educación utiliza y que no coincide con los que nosotros manejamos.
  • Tras la reunión con la responsable de infraestructuras Teresa Ucar, quien nos dijo que el Consejo Escolar de Biurdana debía de convertirse en portavoz de nuestras reclamaciones, se considera que esta traba que parece querer poner para mantener contactos con la Comisión no parece un problema mayor, ya que nuestros representantes en dicho consejo son partícipes de todas nuestras reclamaciones.
  • Se valora el esfuerzo hecho para ofertar extraescolares en Biurdana para este curso y la dificultad de arrancar este proyecto, con la esperanza de que sean del interes de nuestros hijos e hijas y que año a año puedan ir consolidándose.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BATZORDEAREN BILERA
  Irailaren 20an egin zen Patxi Larraintzar ikastetxean institutuko batzordearen bilera. Helburu nagusia abuztuaren 30ean batzordearen ordezkarien eta hezkuntzakoen arteko bileraren berri ematea zen, hala nola eman beharreko urratsei buruz eztabaidatzea.
  Hau da hartutako akordioen laburpena:
  • Bilerako alde positiboa Irurtzungo Guraso Elkarteko ordezkarien presentzia izan da; gaurtik aurrera batzordekide izanen dira arazoak haiei ere eragiten dielako. Haiek etorri izanak egungo benetako egoera ikusteko balio izan digu.
  • Betiko txostena oinarritzat hartuta, datuak errealitatera doitu eta zabaldu behar direla ikusi da; Irurtzun, Lekunberri eta beste herrietako ikasleak kontutan hartu behar direla, alegia, Guraso Elkarte guztien ordezkaritza erabatekoa izateko.
  • Biurdanako irakaslerik etzen bileran izan, baina datorren astelehenekoan zuzendaritza-taldeko kideren bat etorriko da Guraso Elkarteko bilerara. Izanen dugu aukera, beraz, ikusi, salatu eta konpondu gabeko premien berri emateko nahiz etorkizun hurbilari buruzko gure kezkak helarazteko.
  • Eskolarizazio-Batzordeari bilera eskatu behar diogu instantzia bidez. Hezkuntza Departamentuak aurreikusitako ikasle-kopuruaren inguruan dituen datuak ezagutu nahi ditugu ez datozelako bat guk ditugunekin..
  • Teresa Ucarrek, azpiegituretako arduradunak, bileran esan zigun Biurdanako Eskola-Kontseilua dela gure aldarrikapenen bozeramailea. Honek ez digu eragozpenik sortzen Batzorde honekin elkartzeko dituen erreparoen aurrean, Kontseiluko ordezkaritzak geure eskaerak jaso eta bereganatu dituelako.
  • Biurdanan eskolaz-kanpoko jarduerak eskaintzeko egin den ahalegina baloratu dugu eta projektua aurrera eramateko zailtasunaz jabetu gara. Geure seme-alaben interesekoak izatea espero dugu eta urtetik urtera sendotuz joatea nahi dugu.

  sábado, 1 de septiembre de 2012

  Hezkuntzan Bilera - Reunión en Educación 30-08-2012


  Abuztuaren 30ean Hezkuntza Sailan Teresa Ucarrekin (Saileko Azpiegituren Arduraduna) eta Joseba Ozkoidirekin (Biurdanako ikuskaria) bildu gara. Bilera hau uda baino lehen eskatuta zegoen.

  Bileraren helburuak hiru ziren:
  1-  Maitzaren 30eko bileran eskatu genien informazioa eta oraindik eman ez digutena jasotzea.
  2- Teresa Ucarrek maiatzeko bileran aurkeztu zizkigun ikasleen zenbakiak eta gure txotenean agertzen direnen artean dauden aldeak argitzea.
  3-  Biurdana Institutuan egun dauden gabeziak ezagutzea eta noiz konponduko diren jakitea.

  1-    Bileran ez digute informazio gehiagorik eman. Dirudienez, dirudik ez dagoelako, eta hasiko den ikasturte berrian PCA gelaren desagerpenak eta ratien haunditzeak bi gela askatuko dituelako, 2013-2014 ikasturtean hasi beharko ziren espazio arazoak beste urte bat atzeratuko dira. Hori dela eta Teresa Ucarrek Hezkuntza sailetik datozen bi urteetan eraikuntza berri bat egitea, eta bere ikerketa ere, baztertzen dutela esan digu. Biurdana handitzea ez dute baztertzen, baina beharrak atzeratu direnez, momentuz beste aukera batzuk aztertzen ari direla esan digu. Aldiz, ez dute baztertzen ere beste leku batera Batxilergoa eramatea, eta gure ustez aukera honi lehentasun gehiena ematen ari diote.

  2-    Teresa Ucarrek maiatzean izan genuen bileran aurkeztu zizkigun ikasleen zenbakiak eta gure txotenean agertzen direnen artean dauden aldeak ez dira argitu ere. Teresak eta Josebak, beraiek datu horien arduradunak ez direla esan digute, “Eskolatze Batzordea” baizik. Beraz, hara jo beharko dugu hori argitzeko. Josebak iradokintzen digu Biurdana Institutuko Eskola Batzordeak instantzia egitea. Behintzat, hau guztia (nahiz eta biek onartu ez) guk arrazoia dugula konturatzeko baliagarria izan zaie.
  Teresak Komunikatu digu Hezkuntza Departamentuak erabaki duela hemendik aurrera, Hezkuntza Departamentuarekin harremanetan ibiltzeko Biurdanako Eskola Batzordea hizketakide bakartzat izango duela.

  3-    Biurdanako mantenimiendu eta konponketen aldetik, dirua larrialdietarako kontuetarako bakar-bakarrik dagoela, argi eta garbi esan digu eta datorren ikasturterako beraien lehentasuna ikastetxeen berogailuak direla. Biurdanan jadanik ur kolektore batean diru mordoa gastatu dutela eta alde berriko gaizki jarritako pertsianak konpondu dituztela ere esan digu.

  Gure aldetik Biurdana lehentasunezko zentrua izan behar dela argi esan diegu eta eraikuntza berriak egiteko dirua izanen denean zerrendako lehenengoa izan behar dela. Ezin da ezer baztertu epe ertainean.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  El pasado 30 de agosto nos reunimos con Teresa Úcar (Responsable de Infraestructuras del Departamento de Educación) y con Joseba Ozkoidi (Inspector de Biurdana) en el Departamento de Educación. Esta reunión estaba solicitada desde antes del verano.
  Tres eran los puntos a tratar:

  1.  Recibir el resto de la información que se solicitó en la reunión del 30 de mayo a Educación y que todavía no nos habían hecho llegar.
  2.    Aclarar las diferencias entre los números de alumnado de nuestro informe y de los que nos presentó Teresa Úcar en la reunión de Mayo.
  3.    Saber de las deficiencias que hay actualmente en Biurdana y cuándo se van a solventar.

  1.    No nos han dado más información concreta sobre lo pedido en mayo. Al parecer, la falta de dinero en el Departamento y que en Biurdana se han liberado dos aulas con la desaparición de la PCA y el aumento de ratio, retrasan el inicio de los problemas de espacio hasta el curso 2014/2015 y hace que no se planteen, de momento, ninguna construcción nueva, y por otra parte, que estén buscando alternativas a la ampliación que no descartan. Entre otras posibilidades se están planteando incluso llevar el Bachillerato a otro centro. Esta es la opción a la que más prioridad le están dando en nuestra opinión.

  2.     No hemos podido aclarar las diferencias en los datos de alumnado para los próximos años que barajamos en nuestro informe, y los datos que nos proporcionó en mayo Teresa Úcar. Tanto Teresa como Joseba, no se hacen responsables de dicho estudio y dicen que lo ha hecho la “Comisión de Escolarización” y que es a ella a la que nos tenemos que remitir. Joseba nos sugiere que la instancia la hagamos a través del Consejo Escolar de Biurdana. Por lo menos todo esto ha servido (aunque ellos no lo reconozcan) para demostrar que tenemos razón. Nos comunican que el Dpto ha decidido que el único interlocutor que debe haber entre el Departamento de Educación y nosotra/os debe ser el Consejo Escolar de Biurdana.

  3.   En cuanto al mantenimiento y las reparaciones en Biurdana, Teresa nos dice claramente que solo hay dinero para las cuestiones de urgencia y que en el próximo curso la prioridad será las calefacciones de los centros. Sobre Biurdana nos comentan que ya han gastado mucho dinero en un colector de agua y que se han reparado las persianas de la zona nueva, que estaban mal instaladas desde el principio.

  Por nuestra parte les dejamos claro que Biurdana debe ser un centro prioritario y que en el momento que haya dinero para construir debería ser el primero en la lista. A medio plazo no se descarta nada.

  viernes, 31 de agosto de 2012

  Oporretatik bueltan - Vuelta de vacaciones

  Oporrak bukatu eta institutuko batzordean lanean hasi gara dagoeneko. Orain arte egin dugun moduan, zuei informazioa helarazten. Jarraituko dugu
  Después de las vacaciones retomamos la actividad en la comisión para seguir con nuestras reivindicaciones. ¡Os iremos informando!

  sábado, 30 de junio de 2012

  SANFERMINETAKO PEÑEN PANKARTETAN ERE- TAMBIÉN EN LAS PANCARTAS DE LAS PEÑAS DE SAN FERMÍN

  Sanferminetarako Rotxapea eta Sanduzelai peñek aterako duten pankartetan Biurdana Institutuak datozen urteetan izanen duen espazio faltaren aldarrikapena ere ikusgai. Beraz, datozen Sanferminetan gure aldarrikapena jaian eta Iruñeko kaleetatik ikusiko da gure auzoetako peñek beraien pankartetan lekua egin diotelako. Hemendikan esker mila gure aldarrikapenarekin bat egiteagatik eta ongi pasa jaietan.

   
  En las pancartas de San Fermín de las Peñas Rotxapea y Sanduzelai se verá la reivindicación de la falta de espacio en el instituto Biurdana en los próximos años. Estos Sanfermines nuestra reivindicación estará en la fiesta y recorrerá las calles de Iruñea, porque las peñas de nuestros barrios le han hecho un hueco en sus pancartas. Muchas gracias por apoyar nuestra reivindicación y a pasarlo bien.

  PRENTSAN-EN PRENSA


  Biurdana y otras dotaciones en San Fermín

  Carta al Director “BIURDANA Y OTRAS DOTACIONES EN SAN FERMIN” publicada el día 3 de julio en Diario de Noticias firmada por Eduardo Marcotegui Goñi (Miembro de la Comisión Instituto Zona Norte de Iruñea)


  Carta al director Diario de Noticias 
  Diario de Noticias egunkarian uztailaren 3an argitaratutako Zuzendariari Gutuna: “BIURDANA Y OTRAS DOTACIONES EN SAN FERMIN”. Idatzi hau Ipar Irunerriko Institutu Batzordeko Eduardo Marcotegui Goñi kidearena da

  ZUZENDARIARI GUTUNA-CARTA AL DIRECTOR

  Diario de Noticias egunkarian ekainaren 30ean argitaratutako Zuzendariari Gutuna: “CONSIDERACIONES ACERCA DE LA COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN”. Idatzia Sanduzelai Ikastetxeko ama den Mirentxu Iribarrenek siñatu du.

  Carta en Diario de Noticias 
  Carta al Director “CONSIDERACIONES ACERCA DE LA COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN” publicada el día 30 de junio en Diario de Noticias firmada por Mirentxu Iribarren (madre de Sanduzelai).

  jueves, 28 de junio de 2012

  PARLAMENTUKO HEKUNTZA BATZORDEA BIURDANAN-COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO EN BIURDANA

  Ekainaren 27an Nafaroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordeko alderdi politikoen ordezkaria Biurdana institutuara joan dira bisitatzera.
  Los representantes políticos de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra han visitado el Instituto Biurdana el 27 de junio.


  miércoles, 20 de junio de 2012

  Resultado de la moción en el Parlamento

  Atzo, ekainak 19, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean Nabaik eta Bilduk aurkeztuatako mozio bat eztabaidatu zen. Bi puntu bozkatu ziren; Biurdana Institutuak dituen gabeziak konponketaren aldekoa eta Institutu berri bat eraikitzea Biurdanako irakasleek egindako informea kontuan hartuta. Lehengo puntua aho batez aprobatu zen eta bigarrena berriz baztertua izan zen, 7 boto kontra (UPN eta PPN), 3 abstentzio (PSN) eta 5 boto alde (Bildu, Nabai eta IE). Baina nahiz eta ezezkoa jaso gure lana ez da hemen bukatzen. Beste bide batzuk daude eztabaida jarraitzeko eta bai Parlamentuko taldeak eta bai gizarte eragileak informatuta mantenduko ditugu gure eskura ditugun datuak helaraziz. Hemen duzue mozioa entzun ahal izateko sakatu behar duzuen esteka.
  Ayer dia 19 se debatió la moción presentada por los grupos NaBai y Bildu que estaba planteada en dos puntos, la reparación de las deficiencias que actualmente tiene el centro y la elaboración de un proyecto de construcción de un nuevo centro teniendo en cuenta el informe presentado por el profesorado de Biurdana. La votación del primer punto se aprobó por unanimidad y la del segundo fue rechazada por 7 votos en contra, UPN y PPN, 3 abstenciones, PSN, y 5 votos a favor, NaBai, Bildu y I-E. A pesar de este rechazo esto no acaba aquí. Existen más vias de debate que habrá que ir explorando y continuaremos informando a los grupos del parlamento y a toda la opinión pública de los datos objetivos con los que contamos y que justifican la construcción de un nuevo centro. Os dejamos el enlace a la grabación del debate. Una vez que pincheis en el botón "Play" de la grabación se os abre una ventana en la que teneis como opción en la parte de abajo la activación de la "Traducción simultánea":

  http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/4446


  domingo, 17 de junio de 2012

  PARLAMENTUKO ALDERDIEI GUTUNA-CARTA A LOS PARTIDOS DEL PARLAMENTO

  Datorren ekainaren 19an, asteartea, goizeko 11:30tik aurrera Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean Institutu berri bat eraikitzearen alde eta Biurdana Institutuak dituen gabeziak konpontzeko aldearen mozio bat eztabaidatu eta bozkatuko da. Aurrekoetan bezala guzti hau helbide honetan ikus daiteke: http://www.parlamentodenavarra.es/ Aipatutako mozioaren eztabaida eta bozketarako interesgarria den zenbait informazioa jakiteko asmoz aste honetan PARLAMENTUKO ALDERDI GUZTIEI GUTUN BAT bidali diegu. Gutunaren edukia:


  Carta a los partidos del Parlamento 
  El próximo día 19 de junio, martes, a partir de las 11:30 en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra se va a debatir y votar una moción a favor de la construcción de un nuevo instituto y de la reparación de todas las deficiencias actuales del Instituto Biurdana. Como en anteriores ocasiones se podrá seguir en la dirección del Parlamento de Navarra. Esta semana hemos enviado UNA CARTA a TODOS LOS PARTIDOS DEL PARLAMENTO con la intención de hacer saber informaciones de interés para el debate y la votación de la moción mencionada. Contenido de la carta:

  lunes, 11 de junio de 2012

  Biurdanako batzar informatiboa - Asamblea informativa en Biurdana
  Maiatzaren bukaeran Sanduzelai eta Patxi Larraintzar ikastetxeetan egin zen bezala, ekainaren 6an Biurdanako Guraso Elkarteak batzarrera deitu zuen institutuko hainbat alorrei buruzko informazioa emateko: eraikinaren arazoa, talde politikoekin nahiz hezkuntzako arduradun nagusiekin izandako bilerak eta iparraldeko eskualdeko guraso elkarteekin hasitako elkar lana kudeatzeko emandako urratsak azaltzeko (lanerako azpibatzordeak eta sare sozialen bidezko informazio-hedapena, besteak beste). Zonaldeko beste guraso elkarteetako ordezkari batzuk ere egon ziren asanbladan, eta familiei zentruko gabeziak ezagutzera ematearen garrantzia azpimarratu zuten partehartzaileek, eraikina handitzeak lekarkeen masifikazioaren arriskuaz ohartarazteko hala nola ipar-zonaldearen hezkuntz premiak asebetetzeko bigarren hezkuntzako ikastetxe berriaren beharraz jabetzeko. Aldarrikapen hauen gainean ezinbestekotzat eman zen Biurdanako hezkuntza-komunitate osoaren inplikazioa. Klaustroak eta eskola-kontseiluak arazoaren gaineko kezka eta eraikina handitzearen aurkako jarrera argi utzi dute hezkuntza departamentuaren aurrean. Orain guraso eta ikasleon jarrera irmo eta sendoa agertzearen garrantzia ikusi zen batzarrean. Horretarako erabaki zen posta-elektronikoak, blogaren helbidea, facebook-a eta twitter-a erabiltzea informazio guztia zabaltzeko eta azken berrien gaineko informazio gaurkotua edukitzeko. Bukatzeko, institutu berriaren aldarrikapena sendoa eta erabatekoa izan dadin inplikatutako ikastetxeetako indarrak biltzeko nahia plazaratu zen. Horretarako datorren ikasturtearen hasieran berriro elkartzeko eta mobilizazioekin segitzeko gonbitea luzatu zitzaien partehartzaileei.
  Como ya se hiciera a finales de mayo en Sanduzelai y en Patxi Larrainzar, el pasado 6 de junio la apyma de Biurdana convocó una asamblea para informar a las familias sobre la problemática del instituto, las reuniones mantenidas con los grupos políticos y los responsables de educación y las medidas de organización y comunicación puestas en marcha para coordinar esfuerzos junto a otras apymas de la zona norte (diferentes subcomisiones de trabajo y canales informativos para la difusión informativa en las redes sociales). Los participantes en dicha asamblea, en la que también participaron representantes de otras apymas de la zona, insistieron en la importancia de dar a conocer entre las familias las actuales carencias del centro, el riesgo de masificación de una nueva ampliación y la necesidad de un nuevo centro de secundaria para atender las necesidades educativas de la zona norte. Ante estas reivindicaciones se consideró imprescindible la implicación de toda la comunidad escolar de Biurdana, no sólo a través del claustro y del consejo escolar (que ya han mostrado al departamento de educación su preocupación ante la actual situación y su rechazo a una posible ampliación), sino mediante una toma de postura firme del colectivo de madres y padres y del propio alumnado. Para ello, se acordó difundir al máximo, mediante correos electrónicos a las familias, la dirección del blog, facebook y twitter, como el mejor medio para informarse y estar al día de cualquier novedad que pueda ir surgiendo en este tema. Para finalizar, se emplazó a los asistentes a retomar encuentros y movilizaciones al comienzo del próximo curso, tratando de aunar esfuerzos con el resto de centros educativos implicados para que la demanda de un nuevo instituto suene cada vez más clara y contundente, como una sola voz.

  jueves, 7 de junio de 2012

  PARLAMENTUAN MOZIO BAT - MOCION EN EL PARLAMENTO

  Joan den maitzaren 15ean Institutu Batzordetik Nafarroako Parlamentuko alderdi eta koalizio guztie MOZIO PROPOSAMEN BAT helarazi genien. Maiatzaren 21ean NABAIk eta BILDUK geuk egindako proposamen bera MOZIO bezala Parlamentuko Erregitroan aurketu zuten eta EKAINAREN 19AN, ASTEARTEA, GOIZEKO 11:30etatik AURRERA Parlamentuko Hezkuntza Batzordean EZTABAIDATU ETA BOZKATUKO DA. Mozioa jarrian dagoen link-ean ikus dezakezue:

  Parlamentuan mozio - Moción parlamento
  El pasado 15 de mayo desde la Comisión Instituto hicimos llegar una PROPUESTA DE MOCIÓN a todos los partidos y coaliciones del Parlamento de Navarra. El 21 de mayo NABAI y BILDU presentaron nuestra propuesta ya como MOCIÓN en el Registro del Parlamento y ésta SERÁ DEBATIDA Y VOTADA EL 19 DE JUNIO, MARTES, A PARTIR DE LAS 11:30 DE LA MAÑANA en la Comisión de Educación del Parlamento. En el enlace que está a continuación podéis consultar la moción:

  miércoles, 6 de junio de 2012

  ARARTEKOAREN ERANTZUNA-RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

  Joan den martxoan Patxi Larrainzar, Sanduzelai eta Orkoiengo Guraso Elkarteek Nafarroako Arartekoaren bulegoan Biurdana institutuan datozen urteetan izanen den espazio falta eta masifikazioaz Hezkuntza Departamentuak izan duen indefinizioaz kexa bat aurketu zuten. Jarraian duzue Arartekoak eman duen erantzuna:


  Erantzuna eskutitz - Carta de respuesta 
  El pasado mes de marzo las Aymas de Patxi Larrainzar, Sanduzelai y Orkoien presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo sobre la indefinición del Departamento de Educación ante la falta de espacio y masificación que va a sufrir el instituto Biurdana en los próximos años. A continuación tenéis la respuesta del Defensor del Pueblo:

  domingo, 3 de junio de 2012

  Biurdanako batzar informatiboa-Asamblea informativa en Biurdana

  Maiatzaren bukaeran Sanduzelai eta Patxi Larraintzar ikastetxeetan egin zen bezala, ekainaren 6an Biurdanako Guraso Elkarteak batzarrera deitu zuen institutuko hainbat alorrei buruzko informazioa emateko: eraikinaren arazoa, talde politikoekin nahiz hezkuntzako arduradun nagusiekin izandako bilerak eta iparraldeko eskualdeko guraso elkarteekin hasitako elkar lana kudeatzeko emandako urratsak azaltzeko (lanerako azpibatzordeak eta sare sozialen bidezko informazio-hedapena, besteak beste). Zonaldeko beste guraso elkarteetako ordezkari batzuk ere egon ziren asanbladan, eta familiei zentruko gabeziak ezagutzera ematearen garrantzia azpimarratu zuten partehartzaileek, eraikina handitzeak lekarkeen masifikazioaren arriskuaz ohartarazteko hala nola ipar-zonaldearen hezkuntz premiak asebetetzeko bigarren hezkuntzako ikastetxe berriaren beharraz jabetzeko. Aldarrikapen hauen gainean ezinbestekotzat eman zen Biurdanako hezkuntza-komunitate osoaren inplikazioa. Klaustroak eta eskola-kontseiluak arazoaren gaineko kezka eta eraikina handitzearen aurkako jarrera argi utzi dute hezkuntza departamentuaren aurrean. Orain guraso eta ikasleon jarrera irmo eta sendoa agertzearen garrantzia ikusi zen batzarrean. Horretarako erabaki zen posta-elektronikoak, blogaren helbidea, facebook-a eta twitter-a erabiltzea informazio guztia zabaltzeko eta azken berrien gaineko informazio gaurkotua edukitzeko. Bukatzeko, institutu berriaren aldarrikapena sendoa eta erabatekoa izan dadin inplikatutako ikastetxeetako indarrak biltzeko nahia plazaratu zen. Horretarako datorren ikasturtearen hasieran berriro elkartzeko eta mobilizazioekin segitzeko gonbitea luzatu zitzaien partehartzaileei.
  Como ya se hiciera a finales de mayo en Sanduzelai y en Patxi Larrainzar, el pasado 6 de junio la apyma de Biurdana convocó una asamblea para informar a las familias sobre la problemática del instituto, las reuniones mantenidas con los grupos políticos y los responsables de educación y las medidas de organización y comunicación puestas en marcha para coordinar esfuerzos junto a otras apymas de la zona norte (diferentes subcomisiones de trabajo y canales informativos para la difusión informativa en las redes sociales). Los participantes en dicha asamblea, en la que también participaron representantes de otras apymas de la zona, insistieron en la importancia de dar a conocer entre las familias las actuales carencias del centro, el riesgo de masificación de una nueva ampliación y la necesidad de un nuevo centro de secundaria para atender las necesidades educativas de la zona norte. Ante estas reivindicaciones se consideró imprescindible la implicación de toda la comunidad escolar de Biurdana, no sólo a través del claustro y del consejo escolar (que ya han mostrado al departamento de educación su preocupación ante la actual situación y su rechazo a una posible ampliación), sino mediante una toma de postura firme del colectivo de madres y padres y del propio alumnado. Para ello, se acordó difundir al máximo, mediante correos electrónicos a las familias, la dirección del blog, facebook y twitter, como el mejor medio para informarse y estar al día de cualquier novedad que pueda ir surgiendo en este tema. Para finalizar, se emplazó a los asistentes a retomar encuentros y movilizaciones al comienzo del próximo curso, tratando de aunar esfuerzos con el resto de centros educativos implicados para que la demanda de un nuevo instituto suene cada vez más clara y contundente, como una sola voz.

  SANDUZELAI HERRI EKIMENA - INICIATIVA SOCIAL DE SAN JORGE

  El pasado 30 de mayo la comisión del instituto participó en la asamblea Herri Ekimena de Sanduzelai. 

  Esta iniciativa está formada por los diferentes grupos y organismos del barrio principalmente y su objetivo, entre otros, es aunar esfuerzos de todos los sectores afectados (sanidad, educación, dependientes....) por los recortes y la crisis, a nivel de Sanduzelai, para coordinar diferentes actividades de denuncia y protesta. 

  Este es el enlace a su grupo de Facebook en el que podeis ver más detalles de sus objetivos y ámbitos de participación: