lunes, 29 de octubre de 2012

INSTITUTU BATZORDEKO BILERA 2012/10/24-REUNIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUTO

Ipar eremuko Institutu Batzordeko kideek urriaren 24an ikasturte honetako (2012/2013) bigarren bilera izan genuen. Aztertu ziren gaiak honako hauek izan ziren:
1. Gure Batzordea eta Antsoaingo Institutu Batzordearen artean Informazioaren trukea izan zen. Informazio trukearen ostean gure arteko koordinazio indartzeari eta prozesu bakoitzaren ibilbidea momentu guztietan ezagutzeari garrantzi eman zitzaien.
2. Gure bilerara Buztitxuriko Guraso Elkarteko ordezkari bat etorri zen eta gure Batzordean Guraso Elkarte hau Batzordera atxikitu nahi duela jakinarazi zigun. Beraz, gaur, Ipar Eremuko Institutu Batzordea Biurdana, Buztintxuri, Irurtzun, Orkoien, Patxi Larrainzar eta Sanduzelaiko Guraso Elkarteek osatzen dute.
3. Irailaren 27an Hezkuntza Sailako Ikuskaritza Serbitzuko Eskolatze Atalarekin bilera bat eskatu genuen instanziaren bitartez. Bilera horretan gure txostenean eta Hezkuntza Departamentutik eman diguten Biurdana Institutuan okupazioaren proieziaren artean dauden zenbaki aldeak argitu nahi dugu. Ofizialki oraindik ez dugu erantzunik jaso, baina gure eskaera ailegatu zaiela eta hartuko gaituztela jakin izan dugu.
4. Irailean egin genuen bileran, batzordekoek urte hasieran egin genuen Txostena birpasatzea erabaki geunuen ditugun datu berriak gehitzeko (gure blogean publikatu ditugun Dokumentu Interesgarrienak, hain zuzen). Oraingoan txoten berri horren behin betiko testua hitzartu dugu, “Batzordearen Bigarren Txostena” izanen dena. Txostena euskerara itzuliko da eta ikastetxeetan zabalduko dugu (familia eta irakasleen artean), gero Hezkuntza Sailara eramango da, gure blog-ean argitaratuko da eta prentsari eta Parlamentuko alderdi politikoei helaraziko zaie.
5. Denbora faltagatik gai ordenaren azken puntua “hurrengo pausoak” ez zen aztertu. Hala ere, idei batzuekin zerrenda bat entregatu zen. Zerrenda haunditzea eta nola kudeatu, (Batzordean sortu ziren azpibatzordeen bitartez) komentatu zen
El día 24 de octubre tuvo lugar la segunda reunión del presente curso (2012/2013) de la Comisión de Instituto de la Zona Norte. En ella se trataron los siguientes puntos.
1. Intercambio de información entre la Comisión de instituto de la Zona Norte y la Comisión Instituto de Antsoain. Tras el intercambio de información se consideró importante reforzar nuestra coordinación y estar al corriente de lo que ocurra en cada uno de los casos.
2. A la reunión también acudió una representante de la Apyma de Buztintxuri para decir que como Apyma habían decidido incorporarse a la Comisión. Por lo tanto, la Comisión Instituto de la Zona Norte en la actualidad está conformada por las Apymas de Biurdana, Buztintxuri, Irurtzun, Orkoien, Patxi Larrainzar y Sanduzelai.
3. El día 27 de septiembre se solicitó a través de instancia una reunión con el Negociado de Escolarización del Servicio de Inspección del Departamento de Educación para aclarar las diferencias en datos de nuestro informe y la proyección de ocupación del Departamento. Todavía no hemos recibido respuesta oficialmente, aunque se ha podido saber que la solicitud ha llegado a su destino y que nos recibirán en breve.
4. En la reunión de septiembre decidimos actualizar los datos del Primer Informe que hicimos a principios de años, incorporando los datos nuevos (documentos de interés publicados recientemente en nuestro blog). En esta última reunión hemos acordado el texto definitivo, de lo que será el “Segundo Informe de la Comisión”. El informe será traducido y se hará público primero en las comunidades educativas (familias, profesorado) de los centros de la Comisión, después se enviará al Departamento de Educación, se publicitará en nuestro blog y se enviará a la prensa y a los partidos políticos del Parlamento.
5. Por falta de tiempo no se pudo abordar el último punto del orden del día, que era el de nuevos pasos a dar. Se entregó una relación de posibles actuaciones y se quedó en ampliarla y ver como se gestionan desde las subcomisiones, que en su día se crearon en la Comisión

lunes, 22 de octubre de 2012

DOCUMENTOS DE INTERES - AGIRI INTERESGARRIAK

  • Anexo I: Datos matriculación 2012-2013
  En este documento se recogen los datos de matrícula del curso 2012-2013 en los diferentes centros de Educación Infantil y Primaria que enviarán alumnado al Instituto Biurdana. En el caso de los centros Sanduzelai, Orkoien, Patxi Larrainzar y Buztintxuri hasta 6º de Primaria, porque van a Biurdana en 1º de ESO, y en el caso del Colegio Público de Irurtzun hasta 2º de ESO, porque van a Biurdana desde 3º de ESO.

  Este documento ha sido elaborado por la Comisión Instituto de la Zona Norte a partir de datos de matrícula de Educación en el curso 2011-2012 y de los datos actuales de matrícula en el colegio de Irurtzun.

  • Anexo II: Espacios Biurdana
  Este documento es una tabla que recoge los espacios (Instituto Biurdana) actuales y su utilización en el curso 2012-2013. Asimismo, en este documento se recogen las deficiencias del centro en la actualidad. En junio de 2012 la Comisión de Educación del Parlamento en pleno aprobó una moción que insta al Gobierno de Navarra a la subsanación de los mismos.

  Este documento ha sido elaborado también por la Comisión Instituto de la Zona Norte, a partir de datos ofrecidos por el Consejo Escolar del Instituto (espacios y ocupación actual) y con los datos que aparecen en el Informe del Claustro de Profesoras/os (deficiencias actuales)

  • Anexo III: Datos de Educación-previsión
  Este documento es el que nos facilitaron en junio desde el Departamento de Educación y hace referencia a la previsión de ocupación del Instituto Biurdana hasta el curso 2019-2020. Al parecer, este documento ha sido elaborado por Inspección de la Comisión de Matriculación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • I. Eranskina: 2012-2013-ko matrikulazio datuak
  Dokumentu honetan 2012-2013 ikasturterako Biurdana Insitutura ikasleak bidaltzen dituzten Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen matrikula kopuruak azaltzen dira. Sanduzelai, Orkoien, Patxi Larraintzar eta Buztintxuriren kasuan, Lehen Hezkuntzako 6. maila arte, Biurdanara DBO-ko 1. kurtsoa egitera doazelako, eta Irurtzuneko kasuan DBO-ko 2. kurtsoa arte, Biurdanara 3. mailan doazelako.

  Dokumentu hau Iruñaldeko Iparraldeko Insitutuko Batzordeak egina da, Heskuntza Sailak 2011-2012 ikasturteko luzatutako datuen arabera eta aurtengo Irurtzuneko ikastetxetik luzatutako datuen arabera.

  • 2. Eranskina: Guneak Biurdanan
  Dokumentu hau taula bat da, non Biurdana Institutuan 2012-2013 ikasturteko guneak azaltzen diren. Aldi berean, zentroak dituen gabeziak azaltzen dira. 2012-ko ekainean Parlamentuko Hezkuntza Batzorde osoak Nafarroako Gobernuari gabezi horiek konpontzera premiatzen dion mozio bat adostu zuen.

  Dokumentu hau Institutuko Batzordeak idatzia da ere bai, hain zuzen Biurdanako Eskola Kontseiluak luzatutako datuekin (Biurdanako guneena) eta Biurdanako Klaustroak egindako txostenaren datuekin (Gaur eguneko gabeziena)

  • 3. Eranskina: Hezkuntza Sailako datuak-aurreikuspena
  Dokumentu hau Heskuntza Sailak ekainan luzatu ziguna da. 2019-2020 bitarteko Biurdana Institutuaren betetzearen aurreikuspenari ereferentzia egiten dio. Dirudienez, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Saileko Matrikulazio Batzordeko ikuskaritza zerbitzuak egina da.