lunes, 10 de noviembre de 2014

Lan saioaren eskaera - BIURDANA - Petición de sesión de trabajo

Parlamentuko Hezkuntza Batzordeko Talde Parlamentariek LAN SAIO BAT eskatu dute. Lan saio horretan BHI Biurdanako zuzendaritza taldeak eta/edo irakasleek gaur egungo espazio arazoen egoeraz hitz egienen dute eta etorkizunean izan daitezken soluzioez.
Los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Educación del Parlamento han solicitado una SESIÓN DE TRABAJO para que el equipo directivo y/o profesorado del IES Biurdana, expliquen la situación actual del centro en cuanto a los problemas de espacio y las posibles soluciones futuras.ESTEKA - ENLACE

Heabideei bidalitako jatorrizko artikulua - Articulo original enviado a prensa

Jatorrizko artikulua batera esteka - Enlace al artículo original