viernes, 20 de febrero de 2015

DATO PREMATRICULA CURSO 2015/2016ko AURREMATRILULAREN DATUA

Baditugu dagoeneko gure zonalderako (Arrotxapea, Sanduzelai, Orkoien eta Buztintxuri) 2015/2016 ikasturteari dagozkion Haur Hezkuntzako 1. mailaren aurrematrikulazioari buruzko behin-behineko datuak.

D ereduan, guztira 179 aurrematrikula izan dira; beraz, 2024an Biurdanan -DBHko 1. mailan- ikasle kopuruak bikoiztua jarraituko du. Hau da, 2012. urte arte izan den bataz besteko sarreraren bikoitza. Urte hartan bete zen Biurdana institutua.

Donibane institutuaren bidez egin den sasikonponketarekin, arazorik larrienak 2016/2017 ikasturte bukaera arte konpondu dira. Ondoren, gutxienez beste 8 ikasturte geratzen dira, oraindik ere, Biurdanan kabitzen den kopuruaren halako bia jasotzeko. 

Datu berri hauek 2017/2018 ikasturterako Bigarren Hezkuntzako beste institutu berri baten premia larria berresten dute.


Ikastetxe berri baten tramiteak eta eraikitze lanak egiteko, gutxienez, 2 urte behar badira, erabakia beranduenez 2015 urtearen erdialdera hartu beharko da.


Ya contamos con los datos provisionales de la prematrícula en 1º de Infantil para el curso 2015/2016 en la zona (Rochapea, Sanduzelai, Orkoien y Buztintxuri).En modelo D ha habido un total de 179 prematrículas, por lo que la entrada de alumnado en 1º de la ESO en 2024 seguirá siendo el doble de lo que ha sido la media hasta 2012, momento en el que Biurdana se llenó totalmente.

Si la solución provisional de Donibane sólo cubre las necesidades para acabar el curso 2016/2017, quedan por lo menos otros 8 cursos en los que la entrada de alumnado duplica su capacidad.


 Estos nuevos datos vuelven a corroborar la necesidad más que evidente de un nuevo centro de secundaria en la zona para el curso 2017/2018.

Si los trámites y construcción de un nuevo centro llevan como mínimo 2 años, la decisión se tiene que tomar como muy tarde a mediados de este año 2015.

miércoles, 4 de febrero de 2015

PARLAMENTUAN BILERA 2015-01-29 REUNIÓN EN EL PARLAMENTO
A la reunión de las Apymas de la Comisión de Instituto acuden todos los partidos, excepto UPN (alega cuestiones personales de última hora). 

No hace falta explicar nada, todas/os reconocen nuestro problema (necesidad de un cubierto y un centro nuevo) y la necesidad de una solución, como ya dijeron en una resolución del Parlamento en 2013 y en la última sesión de trabajo del Parlamento ante el Equipo Directivo de Biurdana.

No obstante, de momento sólo Izquierda-Ezkerra y EH Bildu nos dicen que en sus programas electorales va a aparecer expresamente el tema de Biurdana - junto a otros de importante gravedad: Sarriguren, Buztintxuri, Roncal, etc - como una de las prioridades a solucionar en la próxima legislatura. No se puede olvidar que el problema de Biurdana afecta a 7 Apymas de centros públicos y a una población de más de 50.000 habitantes (Rochapea, San Jorge, Buztintxuri, Orkoien, Irurtzun, Lekunberri)

A los que de momento no lo tienen incluido les decimos que venimos buscando un compromiso expreso de todos los partidos con el tema de Biurdana. Les solicitamos que, si no tienen incluida en su programa electoral la solución, que la incluyan o, en su defecto, nos firmen un documento de compromiso que les presentamos en la reunión (está en el enlace).

En principio, las dos coaliciones que ya lo han incluido en el programa electoral (EH Bildu e Izquierda-Ezkerra), son las que no ponen pegas para firmarlo.
PPN, PSN, Geroa Bai por su parte no tienen claro lo de la firma y quedan en consultar en sus respectivos partidos o coaliciones.

Quedamos que en breve volveremos a ponernos en contacto con ellas/os (PPN, PSN, Geroa Bai y UPN), para saber si van a tomar o no un compromiso expreso con nuestro problema, para así transmitirlo a todas las personas afectadas. NO PODEMOS OLVIDAR QUE ESTAMOS EN PERIODO PREELECTORAL Y ES AHORA CUANDO LOS PARTIDOS TIENEN QUE DEJAR CLARO LO QUE VAN A HACER EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA.


Por otra parte, tras reunirnos con los partidos del Parlamento, nos vamos a poner en contacto con representantes de PODEMOS, para explicarles el problema de espacio y cubierto de Biurdana y pedirles también su compromiso de cara a la siguiente legislatura.

ENLACE DOCUMENTO - Compromiso partidos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutuko Batzordeko Guraso Elkarteekin egindako bilerara UPN ez gaineko alderdi guztiak joan dira (azken momentuko arrazoi pertsonalak argudiatu ditu huts egin duen taldeak).

Ez da azalpenik behar izan, guztiek ezagutzen dute gure arazoa (aterpea eta ikastetxe berri baten beharra) nahiz konponbidearen premia, Parlamentuan 2013ko ebazpen batean eta Biurdanako Zuzendaritza Taldearen aurrean azkeneko lan saioan esan zuten bezala.

Hala ere, momentuz, bakarrik Izquierda-Ezkerra eta EH Bilduk jaso dute espreski heuren hautes-programetan Biurdanaren gaia -larriak diren beste arazo batzuekin batera: Sarrigurenekoa, Buztintxurikoa, Erronkarikoa, etab.-; datorren legegintzaldian konpontzeko lehentasuna emanen diotela esan digute. Ezin da ahaztu Biurdanako arazoak 7 ikastetxeetako Guraso Elkartetako populazioarengan eragina duela; hau da, 50.000tik gorako biztanle kopuruarengan (Arrotxapea, Sanduzelai, Buztintxuri, Orkoien, Irurtzun eta Lekunberri).

Hautes-programan oraindik jaso ez dutenei Biurdanako arazoarekin konpromiso zehatza bilatzen ari garela esan diegu eta, sartuta ez baldin badute, sar dezatela edo gutxienez bileran aurkeztu genien konpromiso zehatza jasotzen duen agiria (estekan dago) sina dezatela.

Printzipioz, beraien hautes-programan sartu duten koalizioek (EH Bildu eta Izquierda-Ezkerra) ez dute agiria sinatzeko eragozpenik ikusi.
PPN, PSN eta Geroa Bai-k, aldiz, ez dute garbi ikusi sinatzearena eta beren alderdian edo koalizioan kontsulta eginen dutela esan digute.

Laster jarriko garela haiekin harremanetan esan diegu (PPN, PSN, Geroa Bai eta UPN taldeekin, alegia) ea konpromezua hartuko duten edo ez jakiteko; ondoren, erabakiaz familiei geuk informazioa emateko. EZIN DUGU AHAZTU HAUTESKUNDE ATARIAN GAUDELA ETA ORAIN ESAN BEHARKO DUTELA ALDERDIEK ARGI ETA GARBI DATORREN LEGEGINTZALDIAN ZER EGINEN DUTEN.

Bestalde, Parlamentuko alderdiekin bildu ondoren, PODEMOSeko ordezkariekin kontaktuan jarriko gara, Biurdanaren aterpe eta ezpazioaren arazoak azaltzeko eta datorren legegintzaldian arazo hau konpontzeko beraien konpromezua lortzeko.

ESTEKA - ENLACE Alderdien konpromisu AGIRIA