domingo, 20 de diciembre de 2015

BILERA - HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA - INSTITUTU BATZORDEA 2017-12-17 REUNIÓN - DPTO EDUCACIÓN - COMISIÓN INSTITUTO

Joan den abenduaren 17an Hezkuntza Departamentuko eta Iruñeko Iparreko Institutu Batzordeko ordezkariak elkartu ziren. Bileraren helburuak hauek ziren:
1. Elkar ezagutzea eta guk dugun informazioa eta gure kolaborazioa eskeintzea.
2. Change. org-en bildu ditugun 2.500 sinadurak helaraztea.
3. Biurdanako espazio arazoak konpontzeko Hezkuntza Departamentuak dituen asmoak ezagutzea.
Lehenengo bi helburu bete ziren. Hirugarrena berriz ez. Momentuz ez dute proposamen zehatzik eta datorren urteko urtarrilaren bukaeran eginen dugun beste bileran batean ematea konpromezua hartu dute.
ACTA REUNIÓN

BILERAREN AKTA 
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar una reunión entre representantes del Departamento de Educación y de la Comisión Instituto de la Zona Norte de Pamplona. Los objetivos de la reunión eran estos:
1. Conocernos y entregarles nuestra información a la vez que mostrar nuestra colaboración para la solución del problema. 2. Hacerles llegar las 2.500 firmas recogidas en Change.org
3. Conocer las posibles soluciones que baraja el Departamento para solucionar los problemas de espacio de Biurdana.
Las dos primeros objetivos se cumplieron. El tercero no. De momento no nos han hecho ninguna propuesta, pero se han comprometido a darlas en una próxima reunión a finales de enero.